Посебно Основно Училиште

„Маца Ѓорѓиева Овчарова“ Велес