Добредојдовте

,,ПОУ„Маца Овчарова“ е современа регионална воспитно-образовна и рехабилитациона институција која ги поттикнува развојните потенцијали на учениците со ПОП и оспособува за инклузиран и самостоен живот во општествената средина “

Мото на училиштето

Преку воспитание, знаење и рехабилитација, до полесна адаптација и квалитет на живот на учениците со посебни образовни потреби во општествената средина

ПОРАКА

Ако успееш да допреш до детското срце и предизвикаш емоција за хуманост, значи дека си успеал да го всадиш семето на човекољубието во детската душа

Почетна