Тимот за екологија и заштита на животната средина, во чест на Патронатот на училиштето, поставија табла и засадија дрво 🌲 кое од денес ќе го краси нашиот училишен двор.