Како дел од активностите по повод патрониот празник на училиштето, учениците со своите наставници, во најразлични техники, го изработија ликот на Маца Овчарова – партизанката чие име го носи Нашето училиште.