Ликот на Маца Овчарова – креативни изработки по повод патрониот празник!

Како дел од активностите по повод патрониот празник на училиштето, учениците со своите наставници, во најразлични техники, го изработија ликот на Маца Овчарова – партизанката чие име

Ден на пешаци

Ден на учители

Ден на храната

Eсенски ден

Права на децата